บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  AAA CSR 2024  โดยเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11  มกราคม  2567  ได้มีตัวแทนไปมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนชั้นประถม 4 โรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567  ได้แก่
1. โรงเรียนบางเพรียง
2. โรงเรียนวัดสร่างโศก
3. โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
4. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
 
     ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนได้ฝากกราบขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ AAA ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Aichi Alps Autoleather Co. LTD