บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด (AAA) คำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ บริษัทฯให้คำมั่นใจในการปฏิบัติให้ได้ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ดังนั้น บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อ ความต้องการของลูกค้าสูงสุด จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

นายอิโต้ ยาสุยูกิ (ประธานบริษัท Aichi Hikaku Industry-Japan)

นายโทชิโนบุ ฮิราโน

ผลิตและส่งออก

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2549

Timeline

ก.ค. 2549
จดทะเบียน 20 ล้านบาท
ก.ค. 2549
ก่อตั้งบริษัท
ก.ย. 2549
เริ่มผลิต (จังหวัดสมุทรปราการ ไซท์งาน Best Tan)
ส.ค. 2554
ย้ายโรงงานไปที่ (จังหวัดสมุทรสาคร ไซท์งาน SCL)
ม.ค. 2555
ก่อตั้งโรงงานใหม่ เลขที่ 188/137 หมู่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
พ.ย. 2555
บริษัทนิปปี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับผลิตสินค้าในโรงงานใหม่
พ.ค. 2556
เพิ่มทุน 40 ล้านบาท *** รวมเงินทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ***
ส.ค. 2556
เริ่มผลิตที่โรงงานใหม่
ม.ค. 2560
เพิ่มทุน 40 ล้านบาท *** รวมเงินทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ***
ก.พ. 2560
เพิ่มทุน 10 ล้านบาท *** รวมเงินทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ***
ส.ค. 2561
เพิ่มทุน 28 ล้านบาท *** รวมเงินทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 138 ล้านบาท ***
ก.พ. 2563
เริ่มผลิต ที่โรงงานใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ (โรงงานที่ 3)
ม.ค. 2565
เริ่มผลิต ที่โรงงานใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ (โรงงานที่ 4)
สาขาต่าง ๆ ของ Aichi Hikaku Industry Co.,Ltd.

ประเทศญี่ปุ่น : 7 สาขา (Nagoya (Head quater) Toyota : Moriyama : Fujioka : Otowa : Kochi : Fukui)
ประเทศจีน : 2 สาขา (Shanghai : Zhe – jiung)
ประเทศไทย : 1 สาขา (Aichi Alps Autoleather Co.,Ltd)

Aichi Alps Autoleather Co. LTD