What's New

เมษายน 2, 2020 / news

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางต่างจังหวัดและในพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างจังหวัดของตนเองในช่วงวันหยุด รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan เพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าอย่างทั่วถึง

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางต่างจังหวัดและในพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างจังหวัดของตนเองในช่วงวันหยุด รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan เพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าอย่างทั่วถึง      บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด...
Read More
พฤศจิกายน 18, 2019 / news

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562

         ในวันที่ 14-15พฤศจิกายน 2562 แผนกความปลอดภัย บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ บริเวณลานจอดรถ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางบ่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟในครั้งนี้...
Read More
กรกฎาคม 18, 2019 / news

AAA ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 13

18 กรกฎาคม 2562 AAA ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 13 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 13 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
Read More
พฤษภาคม 4, 2019 / news

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง Previous Next กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า "บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด" ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ "ระดับทอง"ให้ไว้ ณ. วันที่ 30 เมษายน...
Read More
เมษายน 30, 2019 / news

New Website Aichi Alps Autoleather Thailand

ทางบริษัท Aichi Alps Autoleather Thailand ได้มีการจัดทำ Website ขึ้นโดยมีการแจ้งข่าวสาร ต่างๆให้ลูกค้า และผู้ใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
Read More

กิจกรรม

By Aichi Alps Autoleather / ธันวาคม 18, 2019

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี 2019

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี 2019 @ จันทบุรี ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2019 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้มีจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม...

Read More
CSR
By Aichi Alps Autoleather / พฤศจิกายน 7, 2019

บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม)

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ณ. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ Previous Next

Read More