ติดต่อเรา

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 188/137 หมู่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

สาขา (0001)
เลขที่ 188/58 หมู่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

สาขา (0002)
เลขที่ 188/148 หมู่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

สาขา (0003)
เลขที่ 189/41 หมู่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

เลขผู้เสียภาษี : 0115549007478

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08:00 น. – 17:00 น.

Operation

Tel : 0-2170-7546-9 Ext. 0

แผนกบุคคล

Tel : 0-2170-7546-9 Ext. 118

แผนกบัญชี

Tel : 0-2170-7546-9 Ext. 103, 125, 126, 447

แผนกจัดซื้อ

Tel : 0-2170-7546-9 Ext. 448

Fax

Fax : 0-2170-7550

Aichi Alps Autoleather Co. LTD