บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด (AAA) เดินหน้าพาพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงาน ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และ สร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายงานในอนาคต

Aichi Alps Autoleather Co. LTD