กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2022 (AAA Outing 2022) (3-4 Dec 2022) @ กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี

ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2022 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2022 (AAA Outing 2022) (3-4 Dec 2022) @ กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี โดยมีคณะผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การที่พนักงานทำงานในทุก ๆ วัน ทำให้พนักงานเกิดความเครียด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้สร้างสุข และผ่อนคลายจากความเครียด จึงได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน

Aichi Alps Autoleather Co. LTD