สนับสนุนกิจกรรม โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

     เนื่องด้วยวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ทางบริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ได้มีการสนับสนุนกิจกรรม โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี 2019

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี 2019 @ จันทบุรี ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2019 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้มีจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การที่พนักงานทำงานในทุก ๆ วัน ทำให้พนักงานเกิดความเครียด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้สร้างสุข และผ่อนคลายจากความเครียด จึงได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน Previous Next

บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม)

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ณ. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ Previous Next

Aichi Alps Autoleather Co. LTD