สนับสนุนกิจกรรม โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

     เนื่องด้วยวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ทางบริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ได้มีการสนับสนุนกิจกรรม โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

Aichi Alps Autoleather Co. LTD