ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัทจึงมีนโยบายบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานในทุกๆปี ซึ่งปี 2564 นี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนจะใส่ใจสุขภาพ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป

Aichi Alps Autoleather Co. LTD