กิจกรรมทำบุญ "ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง" เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ฯ

ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมทำบุญ “ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร และ พนักงาน เข้าร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด

Aichi Alps Autoleather Co. LTD