บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ณ. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

Aichi Alps Autoleather Co. LTD