กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี 2019 @ จันทบุรี

ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2019 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้มีจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การที่พนักงานทำงานในทุก ๆ วัน ทำให้พนักงานเกิดความเครียด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้สร้างสุข และผ่อนคลายจากความเครียด จึงได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน

Aichi Alps Autoleather Co. LTD