“ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” ครบรอบ 17 ปี บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด

“ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” ครบรอบ 17 ปี บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ได้จัดพิธี “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2022 (AAA Outing 2022) (3-4 Dec 2022) @ กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี

กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2022 (AAA Outing 2022) (3-4 Dec 2022) @ กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2022 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2022 (AAA Outing 2022) (3-4 Dec 2022) @ กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี โดยมีคณะผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า การที่พนักงานทำงานในทุก ๆ วัน ทำให้พนักงานเกิดความเครียด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้สร้างสุข และผ่อนคลายจากความเครียด จึงได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน

กิจกรรมทำบุญ “ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ฯ

กิจกรรมทำบุญ “ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมทำบุญ “ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง” พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร และ พนักงาน เข้าร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด

Aichi Alps Autoleather Co. LTD